PRYSTINE: onderzoek

10 november 2017

PRYSTINE is een Europees onderzoeksproject (ECSEL-2017) om een Fail-operational Urban Surround Perception (FUSION) systeem te realiseren, dat is gebaseerd op verschillende sensoren in de auto (Radar, LiDAR, camera) om automatisch rijden in stedelijke en landelijke omgevingen mogelijk te maken. Binnen dit project werken circa 60 Europese organisaties van zowel overheid, universiteiten als private partijen die werkzaam zijn op gebieden als digitale infrastructuur, computer science, automotive en verkeerskunde samen om dit systeem te realiseren en te beproeven in diverse cases. De bijdrage van DAT is het inbrengen van de huidige actuele situatie en korte termijn voorspelling van deze situatie als een sensor buiten de auto die de range van omgevingsperceptie vergroot ten opzichte van de in-car Radar, Lidar en Camera systemen. De technologie die wordt gebruikt, is een module van OmniTRANS.Next en bevat een real time systeem dat alle beschikbare data, denk daarbij aan lusdata, floating car data, camera en VRI-data, samenbrengt om een compleet en consistent beeld te schatten van zowel de huidige situatie als van de situatie op korte termijn (komende minuten tot een uur vooruit). Hierbij wordt data gevalideerd, gefuseerd en gecompleteerd door een combinatie van verkeersmodel technieken en data science technieken.

 

De sensor buiten de auto biedt voor verschillende handelingsniveaus informatie die de (veiligheid van) operatie van het voertuig ondersteunt:

  • op operationeel niveau de intensiteit en snelheid op het wegvak waarop de auto rijdt voor afwegingen om van rijstrook te wisselen of snelheid aan te passen.
  • op tactisch niveau van een huidige of voorspelde file of incident aan stroomopwaarts rijdende voertuigen te verstrekken, zodat deze hierop kan anticiperen
  • op strategisch niveau de verwachte verkeerstoestand op het wegennet als input voor routenavigatiesysteem aan te bieden voor een nauwkeurigere geschatte aankomsttijd of herroutering bij een onverwacht incident of vergroting van het Operational Design Domain (ODD)
Opdrachtgever: Europese Commissie
Jaar: 2018-2018