Risicobeoordeling van een evenement

5 december 2014

Jaarlijks trekt 'Sinterklaas' tijdens de intocht duizenden jonge gezinnen met hun kinderen naar de kleine straten van het historisch centrum van Naarden. Moderne monitoringstechnieken bieden het inzicht om veiligheid en toegankelijkheid van de stad te handhaven.

Voor de gemeente Naarden en de organisatiecommissie heeft DAT.Mobility de mobiliteit tijdens de sinterklaasintocht 2014 in beeld gebracht. Door middel van telcamera’s hebben we voetgangers, fietsers en auto’s geteld op de drie belangrijkste in -en uitgangen. Daarnaast hebben we een netwerk van Bluetooth/Wifi-sensoren in het stadscentrum geplaatst om de relatieve dichtheid en patronen van de parade te volgen. Het verzamelen van de gegevens is real-time gedaan en gevisualiseerd in een webmonitor. Met GSM-data verzamelden we ten slotte gegevens over de herkomst van de bezoekers en hun bezoekersfrequentie. Dit geeft input voor volledig zicht op de mobiliteit ten behoeve van de planning en optimalisatie voor de komende jaren. Zo beschikt Naarden nu over de input om loopstromen vooraf te simuleren en te toetsen op veiligheid.

Opdrachtgever: Gemeente Naarden
Jaar: 2014