Samen zorgen voor betere doorstroming op de A4

11 maart 2016

Is de weg net flink verbreed, sta je toch weer in de file. Dat is voer voor kritische krantenartikelen en kamervragen. Op de A4 bij Leiderdorp gebeurde het. Wat nu? En vooral wat kan snel? In nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat onderzocht Goudappel Coffeng de vraag of met een aantal aanpassingen aan de gereconstrueerde A4 de doorstroming verbeterd kon worden.

Wij hebben hierbij een verscheidenheid aan disciplines integraal ingezet zoals data-analyse, gedragsonderzoek, veiligheids- en wegbeeldonderzoek en publieksparticipatie. Al deze expertises met hun eigen toegevoegde waarde hebben wij als bedrijf daarom ook in huis en werkten nauw samen met hun partners van Rijkswaterstaat. We betrokken nadrukkelijk de weggebruiker bij de probleemanalyse en het vinden van creatieve oplossingen. We maakten daarvoor gebruik van onder andere enquêtes en focusgroepen. Betrokken weggebruikers gingen met elkaar in gesprek over wat zij dagelijks aan weggedrag waarnamen. Dit zorgde voor waardevolle aanvullingen op de meer technische analyses door onze eigen experts, zowel inhoudelijk als qua draagvlak. Het resultaat van ons onderzoek is een pakket maatregelen dat binnen een jaar uitgevoerd zal zijn en kan rekenen op begrip bij de weggebruikers. De maatregelen zorgen voor een rustiger verkeersbeeld en een vermindering van het aantal plotselinge strookwisselingen. Dit zal de doorstroming van het verkeer verbeteren, de kans op kop-staart aanrijdingen verkleinen en daarmee ook het aantal onverwachte files (ongevallen en incidenten). Helemaal oplossen van de files lukt overigens met deze maatregelen niet. Daarvoor is de hoeveelheid verkeer in de spits inmiddels te groot geworden.

 


Foto: Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

 

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
Jaar: 2015-2016