Verkeer scheiden en spreiden in Olst

24 oktober 2018

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 15 oktober 2018 heeft de gemeenteraad van Olst-Wijhe ingestemd met de voorstellen voor scheiden en spreiden van het verkeer in Olst. De gemeenteraad sprak zijn waardering uit voor de communicatie en de wijze waarop veel bewoners, ondernemers en plaatselijke belangen zijn betrokken. Het is de bedoeling dat in 2019 de eerste voorstellen worden gerealiseerd. De provincie heeft zich bereid verklaard naar cofinanciering te zoeken.

Structuurvisie Olst-Wijhe
De kern Olst wordt doorsneden door de spoorverbinding tussen Zwolle en Deventer en heeft maar één overweg voor doorgaand verkeer: de Jan Hooglandstraat. Goudappel Coffeng heeft onderzoek gedaan naar de verkeersproblemen in Olst en oplossingsrichtingen zoals een rondweg. Daarvoor is onder andere een kentekenonderzoek en een verkeersmodel ingezet en zijn kansrijke varianten op allerlei criteria gescoord. Adviseur Floris Frederix: "Elke stap in ons onderzoek hebben we genomen met de begeleidingsgroep van onder andere bewoners, ondernemers en plaatselijke belangen. De conclusie van ons onderzoek is overgenomen in de Structuurvisie. Olst-Wijhe richt zich op sterke dorpen met grote aandacht voor leefbaarheid en veiligheid. In Olst wil de gemeente dat niet bereiken door de aanleg van een rondweg, maar door het scheiden van langzaam verkeer van gemotoriseerd verkeer en het spreiden van dit langzame verkeer over meerdere spoorkruisingen, eventueel door middel van fietstunnels."

Uitwerken ‘scheiden en spreiden’
Vervolgens heeft Goudappel Coffeng de opdracht gekregen om het ‘scheiden en spreiden’ principe uit te werken. Ook dit onderzoek is uitgevoerd in nauwe samenwerking met de begeleidingsgroep. De belangrijke stappen waren: het profiel van de Jan Hooglandstraat optimaliseren, de voor- en nadelen van alle potentiele fietstunnellocaties in beeld brengen, ontwerpen van de relevante infrastructurele aanpassingen en het beoordelen van de kansrijke locaties op basis van de subjectieve analyse voor fietsvriendelijk infrastructuur en het objectief berekende toekomstige fietsgebruik van de tunnels.Het resultaat is een voorstel waarmee de gemeenteraad heeft ingestemd. De hoogste prioriteit ligt bij herinrichting van de Jan Hooglandstraat. Daarbij hoort ook het geschikt maken voor calamiteiten, fietsers en voetganders van de route Kleistraat-Enkweg via de bestaande overweg bij de Enkweg. Vervolgens de aanleg van een fietstunnel aan het eind van de Ter Stegestraat. En na evaluatie van de effecten eventueel ook een fietstunnel in het verlengde van de Roodborst in Olst-Zuid.

Opdrachtgever: Gemeente Olst-Wijhe
Jaar: 2018