Slimme routes, Slim regelen, Slim bestemmen in Utrecht

16 maart 2016

Utrecht aantrekkelijk & bereikbaar maken en houden, ook bij groei van de stad. Dat is de visie. Dit kan door meer ruimte voor de fiets en OV en verdichting rond knooppunten. In haar nieuwe gemeentelijk verkeer- en vervoerplan maakt Utrecht de noodzakelijke concrete keuzen om die visie daadwerkelijk te realiseren. Voor de gemeente Utrecht heeft Goudappel Coffeng de totstandkoming van het nieuwe verkeer- en vervoerplan (GVVP) zowel procesmatig als inhoudelijk begeleid. We waren daarbij een klankbord voor het college en de raad. Daarnaast organiseerden en begeleidden we meedenkbijeenkomsten met het maatschappelijke veld en leverden de kwantitatieve onderbouwing met behulp van verkeersprognoses. 'facts' en 'feelings' kwamen zo op één lijn in een ambitieus verkeersplan: een systeemsprong in mobiliteit voor elkaar brengen: groei opvangen, meer aandacht voor de voetganger en fiets, doorgaand autoverkeer terugbrengen, verdichten rond knooppunten en dit alles met als resultaat: "een bereikbare stad met een betere openbare ruimte. 

Lees hier meer (arftikel Verkeerskunde) 

Europees voorbeeldproject voor SUMP
Op 15 maart 2016 werd bekend dat het (opstellen van het) nieuwe verkeersplan Utrecht doorgedrongen is, samen met Malmö en Wenen, tot de finale van de EU-prijs voor duurzame mobiliteitsplanning ('award for sustainable urban mobility planning, SUMP')

Opdrachtgever: Opdrachtgever
Jaar: Jaar