Smart Mobility-maatregelen GOL A59

 

Een aantal overheden en organisaties heeft samen een programma, Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL), ontwikkeld voor de verbetering van de kwaliteit van de omgeving van de A59 tussen ’s-Hertogenbosch en Waalwijk. Het programma streeft na om de economische vitaliteit en de leefbaarheid te verbeteren. Het gaat hierbij om de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen en (nieuwe) woonwijken en het juiste verkeer op de juiste wegen. Het programma bestaat op de eerste plaats uit een set van infrastructurele maatregelen, die de afwikkeling verbeteren en het gebruik en functie van de wegen dichter naar elkaar brengen. De doorrekening van de plannen laat zien dat deze maatregelen effectief zijn, maar op de langere termijn bestaat er een kans dat het oplossende vermogen te beperkt zal zijn en afwikkelingsproblemen op de A59 kunnen ontstaan met alle gevolgen voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van dien. De provincie Noord Brabant stelde daartoe de vraag hoe en in welke mate Smart Mobility maatregelen kunnen bijdragen aan de doelstellingen van het GOL.

 

Goudappel heeft daartoe proces en inhoud verzorgt om te komen tot een set van potentieel kansrijke Smart Mobility maatregelen in het gebied ingedeeld in pakketten voor de korte, middellange en lange termijn inclusief de rol die de overheid daarin kan nemen een indicatie van de daarmee gemoeide kosten. Het door ons ontwikkelde Smart Mobility Wheel is daarbij als kader gebruikt.

Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant
Jaar: 2018