Snelle VISSIM-studie houdt de vaart erin

3 maart 2014

Eén van de twee rijstroken plaatselijk opofferen lijkt een alternatieve oplossing in een ruimtelijke puzzel rond de herinrichting van het Leidseplein. Maar hoe pakt dat uit op de doorstroming in dit gebied vol (vracht)auto's, bussen, trams, taxi's, fietsers en voetgangers? Een snelle doch gedegen analyse voorkomt fouten in het ontwerptraject en houdt de vaart erin.

Voor de Gemeente Amsterdam heeft Goudappel Coffeng een microsimulatie gemaakt van de verkeersstromen rond een heringericht Leidseplein. We modelleerden in korte tijd het hele traject van het hoofdnet tussen de B.Toussaintstraat en de Hobbemakade en analyseerden voor auto, bus, trams, fiets, vrachtauto en voetganger de wachtrijvorming bij kruispunten, de reistijden en de verkeersveiligheid. We gebruikten hiervoor het microsimulatiepakket VISSIM. Het bedachte, en als kansrijk betitelde, alternatief bleek helaas wel tot flinke vertraging te leiden op Nassaukade, Overtoom en Stadhouderkade, met verkeersonveilige kruispuntblokkades vanuit de Leidsebrug. De microsimulatie voorkwam dure herstelwerkzaamheden achteraf, terwijl door de korte doorlooptijd van ons onderzoek het herinrichtingsplan geen vertraging op liep.

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
Jaar: 2013