Steenderen: van doorgaande route naar aantrekkelijk verblijfsdorp

31 oktober 2019

De gemeente Bronckhorst werkt samen met inwoners, ondernemers en belanghebbenden in een werkgroep aan het project Dorpsplan Vitale Kern Steenderen. Goudappel Coffeng heeft hen hierbij begeleid en samen met het dorp zijn we gedurende een aantal bewonersavonden gekomen tot een gedragen visie en dorpsplan voor het dorp.

Landschapsarchitect Marco Aarsen: “We hebben de handen ineengeslagen om te werken aan de vitaliteit van Steenderen. Wij zijn samen met twee beeldend kunstenaars gevraagd een visie op te stellen voor de verkeersruimte en de openbare ruimte van Steenderen om zo te werken aan een toekomstbestendige, groene en aantrekkelijke dorpskern.”

Dorpse beleving
Kern van de vraag is dat Steenderen weinig ruimtelijke kwaliteit en een nauwelijks dorpse beleving kent. Dit wordt mede veroorzaakt door de vier invalswegen die samenkomen in het centrum, waardoor het dorp een doorgaand en verkeerskundig karakter heeft.Het buitengebied van Steenderen bestaat juist uit mooie vergezichten, monumentale boerderijen, markante herkenningspunten en oude linten die worden begeleid door bomenrijen. Opvallend aspect is dat, zodra de wegen het dorp bereiken, de bomenrijen direct ophouden. Marco Aarsen: “Het idee is om het groen vanuit het buitengebied het dorp in te halen en zo het dorp groener en klimaatadaptiever te maken.”

Verbinding tussen parels
Ook zijn er veel kwaliteiten in het dorp zelf te vinden, zoals historische boerderijen, kerken, monumenten, en mooie grote boomgroepen en solitaire bomen. Wat ontbreekt is een goede en herkenbare verbinding tussen deze parels. In de openbare ruimte is zeer beperkt sprake van rust, groen, verblijfskwaliteit en eenheid. De ruimte is rommelig en gedateerd. Er ligt hier een grote kans om de openbare ruimte rustig, groen, aantrekkelijk en vriendelijk voor fietsers en voetgangers in te richten. Zo kan deze openbare ruimte een meer dragende functie krijgen binnen het dorp en zo de verschillende parels met elkaar verbinden.

Dorpsprojecten
Marco Aarsen: “Samen met de werkgroep en de bewoners hebben we het Dorpsplan onderverdeeld in 11 zogenaamde dorpsprojecten. Ook hebben we deze projecten samen geprioriteerd met op nummer 1: het Groene Dorpsplein bij de kerk. De komende jaren gaat het dorp verder aan de slag met deze concrete projecten om zo de woonomgeving stap voor stap groener en aantrekkelijker te maken.

Opdrachtgever: Werkgroep Vitale Kern Steenderen (gemeente Bronckhorst, Welzijn Steenderen, Ondernemersvereniging SOV, Procesmakers, Historische Vereniging HVS)
Jaar: 2019