Succesvol aanbesteden van Cashless parkeerautomaten

17 december 2013

In de markt van parkeerapparatuur spelen de leveranciers het spel graag op het scherpst van de snede. Wij zijn er daarom extra trots op dat wij samen met onze vaste partner International Tender Services al ruim 10 jaar elke aanbesteding succesvol hebben afgerond. Zoals bijvoorbeeld in Groningen.

Voor de gemeente Groningen begeleidde Goudappel Coffeng in combinatie met International Tender Services (ITS) de Europese aanbesteding van de nieuwe Groningse parkeerautomaten. Specifieke aandachtspunten waren de overgang naar ‘cashless’, het kunnen faciliteren van buitenlandse bezoeker aan de stad, het borgen van veilig elektronisch betalingsverkeer en niet in de laatste plaats het beschikbare budget in relatie tot de initiele wensen. Samen met het projectteam van de gemeente zijn we met de stofkam door de wensenlijst gegaan: wat is noodzakelijk en wat kunnen we net wat slimmer aanvliegen om verwachten kosten te beperken. Vervolgens stelden we een Programma van Eisen op in combinatie met een concept-overeenkomst en een aanbestedingsreglement (in lijn met e nieuwe Aanbestedingswet). Het aanbestedingsproces hebben we zo ingericht dat de gemeente het overgrote deel van de procedure zelf heeft kunnen uitvoeren. Ook zo haalden we maximale toegevoegde waarde uit het budget.

Medio medio november is het besluit over de gunning van het raamcontract voor de levering van gebruiksvriendelijke, veilige en toekomstbestendige parkeerautomaten genomen, volledig binnen de vereiste financiële kaders. De eerste ‘cashless’ automaat werd op 13 januari 2014 feestelijk in gebruik genomen. In 2014 worden alle Groninger automaten op deze manier vervangen. Precies op tijd, want in 2015 verdwijnt de Chipknip.

Opdrachtgever: Gemeente Groningen
Jaar: 2013