T-profiel zorgt voor een weloverwogen OV-dossier

1 juni 2013

De nieuwe Hanzelijn bedreigt de rentabiliteit van de lijn die al bijna 150 jaar Zwolle met Kampen verbindt. Het dossier is complex, OV-technisch, bestuurlijk, ruimtelijk en financieel. Een flexibel kernteam voedt het bestuur, met korte lijnen naar alle benodigde expertises. Dit T-profiel zorgt voor degelijkheid, continuïteit en kosteneffectiviteit.

Voor de provincie Overijssel levert Goudappel Coffeng ondersteuning aan de afdeling Ruimte en Bereikbaarheid, waar onder andere de spoorlijnen Zwolle – Enschede, Almelo – Mariënberg en de "Kamperlijn":http://www.overijssel.nl/thema%27s/bereikbaar/openbaar-vervoer-0/projecten/regiotram onderwerp van studie zijn. Onze inbreng had een zogenaamd T-profiel. We detacheerden een OV-expert met een brede ondersteuningsopdracht. Dit is de brede balk van de T. Naar gelang de dynamiek in de trajecten, zorgden we voor verdiepende studies of additionele ondersteuning. Dit is de staander van de T. Zo organiseerden we een tweetal workshops, zorgden we voor een vervoerwaardestudie, keek een collega naar de ruimtelijk-structurerende effecten en voerden we een multicriteria-analyse uit om varianten goed onderling vergelijkbaar te maken. De gedetacheerde adviseur fungeert als ‘linking pin’ naar zijn collega’s. Dat scheelt overhead en ruis. De juiste kennis wordt op het juiste moment ingezet.

De Kamperlijn Tram, Trein of Bus?
Het rapport "Toekomstperspectief Kamperlijn":http://www.overijssel.nl/publish/pages/92164/toekomstperspectief_kamperlijn.pdf (en "bijlage":http://www.overijssel.nl/publish/pages/92164/toekomstperspectief_kamperlijn_bijlagenrapport.pdf) is het meest recente grote product van de samenwerking. Dit onderzoek naar het toekomstige openbaar vervoer op de Kamperlijn (als de gevraagde verdieping van "Heroriëntatie Kamperlijn":http://www.overijssel.nl/publish/pages/134329/definitief_rapport_herorientatie_kamperlijn.pdf uit 2012) zet verschillende trein- en busvarianten in onderling perspectief. Het rapport hanteert kwantitatieve en kwalitatieve criteria, zoals vervoerwaarde, exploitatiekosten, reizigersopbrengsten en de effecten op de ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gebied langs de kamperlijn. Naast ‘vertramming’ liggen er twee trein- en twee busvarianten op tafel. De colleges van de provincie, de gemeenten Zwolle en de gemeente Kampen kunnen nu weloverwogen een definitief besluit over de gewenste voorkeursvariant nemen. Dat besluit wordt in het najaar 2013 verwacht.

Opdrachtgever: Provincie Overijssel
Jaar: 2012 - 2013