Team Analyse helpt regio's met Beter Benutten

6 april 2014

Twaalf regio's conformeerden zich aan even zoveel ambitieuze bereikbaarheidsopgaven. Dat doen ze samen met het Rijk. Een landelijk expertteam zorgt voor kruisbestuiving en kennisimpuls.

Voor Team Analyse van het programma Beter Benutten levert Goudappel Coffeng drie van de circa dertig experts. Het betreft Marie-José Olde Kalter voor de verkeerskundige analyses en monitoring, Matthijs Dicke voor het thema gedrag en Sander van der Eijk voor het aandachtsgebied stakeholdermanagement. Voor elk van de drie pijlers van de gehanteerde methodiek (CORT & Krachtig) is er hiermee voor de regio's in Nederland een Goudappel-expert beschikbaar. En via hen het gehele - multidisciplinaire - "kennisnetwerk":http://www.goudappel.nl/actueel/2014/05/06/beter-benutten-van-kennis-met-team-analyse/ op dit thema en onze "brede betrokkenheid":http://www.goudappel.nl/wat-we-doen/mobiliteitsdiensten/ bij dit programma.

Ook op andere manieren ondersteunen wij de diverse BB-regio's slimme plannen te maken met "gedegen onderbouwing: met data en verkeersmodellen":http://www.goudappel.nl/projecten/beter-benutten-verkeerskundige-analyse/.

Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur & Milieu
Jaar: 2014 - 2015