Toekomstige goederenstromen nog beter in beeld brengen

20 juli 2018

Het nog beter in beeld brengen van toekomstige goederenstromen is de opgave waar DAT.Mobility samen voor staat met Significance, Panteia en Demis. Dit project, BasGoed 2018, wordt uitgevoerd voor Rijkswaterstaat (WVL). 

BasGoed staat voor Basis Goederenvervoermodel. Het is een transportmodel dat de vertaling maakt van economische ontwikkelingen in de scenario’s voor Welvaart en Leefomgeving (WLO) naar groei van de productie en consumptie per regio en goederensoort en vervolgens een doorvertaling maakt naar wat dit betekent voor de distributie van goederen, oftewel transport.
Vervolgens wordt bepaald welke goederenstromen met welke modaliteit vervoerd zullen worden. BasGoed wordt onder andere gebruikt bij het opstellen van goederenvervoerprognoses voor de zichtjaren 2030, 2040 en 2050 voor verschillende economische scenario’s.

Het is een complex project en gaat om het maken van een volledig nieuwe versie van BasGoed (broncode, prognose- en analyseresultaten,  documentatie, en kwaliteitsanalyse). Sinds de zomer van 2017 is het genoemde consortium druk doende om alle rekenmodules van het goederenvervoer model te verbeteren en uit te breiden. DAT.Mobility zorgt hierbij voor alle data-uitwisseling tussen de diverse rekenmodules. Hiertoe wordt een nieuwe schil gebouwd, een zogenaamd 'stopcontact' waarop alle  bestaande en toekomstige rekenmodules (economiemodule, economiemodule, de riteindmodule) eenduidig kunnen worden aangesloten. 

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat (WVL)
Jaar: 2018