Tunnelveiligheid: kijk verder dan de tunnel lang is!

3 juni 2013

Een veilige tunnel is van levensbelang. Filevorming in een tunnel is een serieus te beheersen risico. Je zal maar vaststaan terwijl er brand uitbreekt. In een vroeg stadium van een tunnelproject wordt dan ook gekeken naar verkeersmanagement. Hoe groot is het risico, wat is er aan te doen en wat zijn de consequenties. Verkeer tegenhouden bij dreigende files heeft immers ook neveneffecten. Dat vraagt een integraal advies voor uw en onze veiligheid.

Voor de "Commissie Tunnelveiligheid":http://www.commissietunnelveiligheid.nl/ heeft Goudappel Coffeng het deelaspect verkeersmanagement beoordeeld voor de geplande Spaarndammertunnel in Amsterdam. We onderzochten of de geplande maatregelen inderdaad filevorming in de tunnel voorkomen. Ook beschouwden we neveneffecten zoals overbelasting door uitwijkend verkeer op andere wegen in Amsterdam. Je moet verkeer immers al vóór de tunnel tegenhouden bij dreigende files. We keken naar de regelscenario's en de voorziene instrumenten voor het meten en sturen van het verkeer. Daarnaast namen we de operationele organisatie onder de loep, de vormgeving en de verkeersregelingen op nabij gelegen kruispunten. Wij gaven de leden van de Commissie en de initiatiefnemers van de tunnel helder inzicht in de effecten van de verkeersmanagement plannen en advies voor mogelijke verbeteringen. Bij dat alles legden we steeds de relatie met andere aspecten van de tunnelplannen, zoals het bouwkundig ontwerp, ventilatie en handhaving. Veiligheid is immers een integraal vraagstuk, waarbij de samenhang van deelaspecten een kwetsbare schakel in de keten blijkt te zijn. Dat vergt dus verder kijken dan de tunnel lang is.

Al eerder adviseerden wij de commissie, namelijk over de  Tweede Coentunnel. Een ander voorbeeld van onze toegevoegde waarde op het gebied van veiligheid en tunnels is de Sluiskiltunnel. 

Opdrachtgever: Commissie voor de Tunnelveiligheid
Jaar: 2013