Van ‘gevaarlijkste’ straat naar aantrekkelijk en leefbaar

4 oktober 2017

De Amsterdamsestraatweg in Utrecht staat al geruime tijd in de belangstelling. Zo is de straat een van de drukkere straten in Utrecht met ruim 20 duizend fietsers en 10 duizend auto’s die er dagelijks gemiddeld overheen rijden. In 2014 is de Ontwikkelstrategie Amsterdamsestraatweg vastgesteld. Daarin wordt gestreefd naar een gezonde, veilige en duurzame toekomst voor al die mensen die wonen, werken en verblijven op de Amsterdamsestraatweg. Onderdeel van de visie is de herinrichting van de Straatweg tot 30-km gebied als bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit en, in brede zin, aan een aantrekkelijke en leefbare straat. In 2016 wordt de straat echter nog als gevaarlijkste straat van Nederland bestempeld.

De gemeente Utrecht heeft Goudappel Coffeng gevraagd om samen met de gemeente een inrichtingsvoorstel op te stellen voor het deel Amsterdamsestraatweg tussen Paardenveld en de Marnixlaan. Om een goede indruk te krijgen van wat er allemaal op en om de Straatweg speelt, is er vanaf oktober 2016 een interactief proces met de bewoners, ondernemers en stakeholders van de Straatweg begonnen. Hierin is tijdens drie avonden geluisterd en gekeken naar wat de verkeerskundige en ruimtelijke wensen zijn en hoe deze vertaald kunnen worden in een inrichtingsvoorstel voor de Amsterdamsestraatweg.

Op basis van alle wensen is een inrichtings­voorstel gemaakt. Het eerste deel bestaat uit een voorstel voor de herinrichting van de vijf bijzondere plekken langs de Straatweg en twee verschillende voorstellen voor de herinrichting van de tussengelegen weggedeeltes. Bij de laatste zijn twee ‘aanvliegroutes’ gekozen: een voorstel vanuit de gewenste functie als 30-km gebied en een voorstel vanuit het gebruik (de hoeveelheid fietsers, auto’s, bussen en vrachtwagens die op de Straatweg rijden).

Annet Dijk-Schepman, procesmanager Parkeren & Locatieontwikkeling: “Met deze twee voorstellen zijn we een week op en om de Straatweg ‘On Tour’ geweest om bij de bewoners en gebruikers te polsen hoe ze aankijken tegen de twee uiteenlopende ontwerpen. Uiteindelijk is vooral vanuit verkeersveiligheidsoogpunt de keuze gevallen op het inrichtingsvoorstel vanuit het gebruik van de Straatweg. Omdat niet verwacht wordt dat de verkeersdruk op de Amsterdamsestraatweg fors gaat afnemen, blijven de vervoersstromen in het nieuwe inrichtingsvoorstel van elkaar gescheiden. Wel krijgen de voetganger en fietser meer ruimte en wordt met meerdere inrichtingsmaatregelen ingezet op het terugdringen van de snelheid van de auto.”

In 2018 wordt er begonnen met de herinrichting van de Amsterdamsestraatweg. Op 15 november 2017 organiseert de gemeente een buurtgesprek over de staat van de straat en de opgehaalde ideeën. Dan maakt de gemeente ook met de bewoners en ondernemers de concrete plannen voor de herinrichting.           

 
1e avond, 4 okt 2016   


2e avond, 25 okt 2016   


3e avond, 9 maart 2017   


Amsterdamsestraatweg  on Tour, 13-17 maart 2017 


Het ontwerp

 

Opdrachtgever: Gemeente Utrecht
Jaar: 2016-2017