Van voorbereiding tot werkend op straat

14 december 2015

De 'proof of the pudding is in the eating', ook bij aanbesteden. Rond de Hogeschool Windesheim lieten wij zien hoe wij niet de aanbesteding van een nieuw parkeersysteem, maar de hele keten optimaliseren: inclusief een implementatietraject met zo min mogelijk overlast dus.

Voor de gemeente Zwolle en de Hogeschool Windesheim begeleidde Goudappel Coffeng en haar vaste aanbestedingspartner International Tender Services de vervanging van het parkeerbeheersysteem. We verzorgden de aanbestedingsdocumenten vanuit de gecombineerde kennis: wat is belangrijk voor een dergelijke parkeeroplossing én wat is belangrijk voor een goede samenwerking tussen klant en leverancier in een dergelijk proces? Na een succesvolle gunning hebben we de implementatie begeleid voor de Hogeschool. De sturing daarvan hadden we vooraf geborgd in de aanbestedingsdocumenten: een helder proces met heldere afspraken voor iedereen. Het gemeenschappelijke doel stond voorop: zo min mogelijk overlast door het vervangen van het parkeerbeheersysteem voor de studenten, medewerkers en bezoekers van de Hogeschool. We brachten doel, afspraken en deadlines steeds onder de aandacht van alle betrokken partijen en zorgden voor de voorbereiding van de twee testtrajecten: de FAT (Functional Acceptance Test) en de SAT (Site Acceptance Test). Daarmee is het project in de beperkte tijd tot een goed einde gebracht. En daar draait het uiteindelijk om.

Opdrachtgever: Gemeente Zwolle/Hogeschool Windesheim
Jaar: 2015