Verkeer en parkeren deskundig onderbouwd voor bouw hoogste toren Nederland

18 augustus 2017

De bouw van de hoogste toren van de Benelux, de 190 meter hoge (exclusief mast van 25 meter) de Zalmhaventoren in Rotterdam, is een stap dichterbij gekomen. Goudappel Coffeng heeft zowel de verkeerskundige aspecten van deze beoogde bouw onderzocht als de parkeeronderbouwing voor de aanleg van deze woon- en kantoortoren geleverd.

Op dit moment is de Maastoren, die ook in Rotterdam staat, het hoogste gebouw (165m) van Nederland. De projectontwikkelaars AM en Amvest willen in 2018 beginnen met de bouw. In 2020 moet de Zalmhaventoren af zijn. 

Toets der kritiek doorstaan
Aukje van de Reijt, adviseur parkeren en locatieontwikkeling van Goudappel Coffeng: “Wij hebben een inhoudelijke bijdrage geleverd aan het bestemmingsplan en gekeken naar de verkeerskundige aspecten waar de directe omgeving van de Zalmhaven mee te maken zal krijgen en verder hebben we heel secuur gekeken naar de parkeerkundige onderbouwing. Bij dit soort ontwikkelingen lopen bestemmingsplan en bouwplan vaak door elkaar heen en dat kan bijvoorbeeld voor parkeren de situatie complex maken. In een bestemmingsplan beschrijf je de kaders en wat er mogelijk is (een factor x parkeerplaatsen per wooneenheid bijvoorbeeld). Maar pas bij het verlenen van een omgevingsvergunning wordt het concrete bouwplan aan het bestemmingsplan getoetst. Dankzij onze jarenlange ervaring met deze problematiek hebben wij een advies kunnen geven waardoor onze opdrachtgever de toets der kritiek tijdens de bezwaarprocedure bij de Raad van State goed heeft kunnen doorstaan. Onze parkeerkundige onderbouwing heeft dan ook standgehouden.”

Het bouwplan kan nu worden getoetst en de weg is vrijgemaakt voor het verstrekken van een omgevingsvergunning. Het plan is om in de Zalmhaventoren ongeveer 263 appartementen, kantoren en horecavoorzieningen en een publiek toegankelijk uitkijkplatform te maken. In twee lagere torens staan 186 appartementen en 33 eengezinswoningen gepland.

Opdrachtgever: AM en Amvest
Jaar: 2017