Verkeersarchitectuur vooraf inspireert, ontlast en behoedt de architect

28 januari 2013

Winkelcentrum Meidoornplein wordt gerevitaliseerd. MKB Vastgoed Plan besloot de rol van verkeerskundige en architect om te draaien: niet een voorlopig ontwerp toetsen of meelopen in het traject, maar verkeerskundige kaders en ideeën laten meegeven aan de architect. Vooraf!

MKB Vastgoed Plan heeft aan Goudappel Coffeng gevraagd een verkeersvisie op te stellen voor het te herontwikkelen winkelcentrum Meidoornplein in de gemeente Oldebroek. Samen met deze ontwikkelende partij en de gemeente hebben we vier thema’s onderzocht: bereikbaarheid van het centrum, bevoorrading routes en locaties, verkeersveiligheid langzaam verkeer in en rond het centrum en auto- & fietsparkeren. We hebben in een aantal iteraties de wensen en eisen vastgesteld ten aanzien van verkeer, voorbeelden gegeven over mogelijke architecturele uitwerkingen, vaak gemaakte ontwerpfouten laten zien en het geheel gedegen onderbouwd om vragen vanuit de omgeving of in verdere procedures te kunnen beantwoorden.

Het resultaat hebben we vastgelegd in de vorm van een beeldende rapportage. Dit sluit goed aan bij de wijze van werken door architecten welke onze input gaan verwerken in hun plan. Met het ontwikkelingsplan en deze visie ligt nu het fundament klaar om de plannen concreet te laten uitwerken. Het winkelcentrum kan weer up-to-date gemaakt worden voor de toekomst.

Opdrachtgever: MKB Vastgoed
Jaar: 2012