Verkeersmodel Betlehem

23 mei 2019

Goudappel Coffeng heeft in 2018 als onderaannemer van MOVE Mobility een verkeersmodel voor Bethlehem opgesteld.

Bethlehem, een Palestijnse stad op de Westelijke Jordaanoever met ruim 100.000 inwoners, heeft  drie vluchtelingenkampen. Bethlehem wordt bijna geheel omsingeld door de acht meter hoge afscheidingsmuur, waarvoor woon- en winkelstraten door Israël zijn gesloopt. Uiteraard beperkt de muur de bewegingsvrijheid en levensomstandigheden in de plaats die is veranderd in een militaire vesting en via een speciale toegang bijna alleen nog door Israëliërs bezocht kan worden. Inwoners, die door de economisch verslechterde situatie in Israël zijn gaan werken, kunnen de stad alleen in en uit door zware metalen poorten, checkpoints, mits ze over de juiste reispapieren beschikken. Veel inwoners komen daardoor al jaren niet meer buiten de stad. Het toerisme vormt de belangrijkste bron van inkomsten.

Het verkeer in Bethlehem is heel anders dan we in Europa kennen. Vanwege de armoede en de beperking van bewegingsvrijheid beschikken veel mensen niet over een auto. Er zijn veel hoogteverschillen, dus er wordt ook niet veel gefietst. De inwoners maken veel gebruik van taxi’s, gedeelde taxi’s, taxibusjes etc. Er is beperkt openbaar vervoer volgens een dienstregeling aanwezig en eigenlijk kunnen alle taxivormen inmiddels gezien worden als openbaar vervoer. Verder kent Bethlehem naast de ochtend- en avondspits ook een duidelijke middagspits (12.30u-13.30u).

Voor het jaar 2017 zijn de verkeersintensiteiten (auto en openbaar vervoer) gemodelleerd. Hierbij is gebruik gemaakt van allerlei databronnen; enquêtes van ritten binnen het studiegebied, surveys van schoolritten en tellingen van ritten van/naar het studiegebied. Deze herkomst/bestemmingsmatrices zijn getoetst aan telcijfers (kalibratie), waaronder kruispunttellingen.

De eerste plot (zie afbeelding) geeft een spiderplot  weer van openbaar vervoer verplaatsingen (vanaf 400 verplaatsingen); de tweede plot geeft de intensiteiten weer van de middagspits (autoverkeer).

Deze data zijn in de MOVE-meter gezet en hiermee zijn visualisaties, analyses en verdere bewerkingen uitgevoerd. MOVE Mobility heeft vervolgens een prognose opgesteld ten behoeve van een mobiliteitsplan voor Bethlehem. Namens Goiudappel Coffeng waren bij dit project Gerard Wiersma en Astrid Geerts betrokken, namens MOVE Mobility Marcel van Lieshout naast Dina Araj, een medewerker van de Palestijnse Community Development Group, een projectmanagement/adviesbureau in de architectuur en techniek.

 

Opdrachtgever: MOVE Mobility
Jaar: 2018