Verkeersveilig expediëren Dirk van den Broek Amsterdam West

24 juni 2016

Supermarkt Dirk van den Broek heeft in 2014 in het Stadsdeel West in Amsterdam het pand betrokken op het kruispunt van de Van Reigersbergenstraat en Tweede Hugo de Grootstraat. Sinds de komst van de supermarkt zijn de bewoners van de Van Reigersbergenstraat in overleg met de gemeente Amsterdam Stadsdeel West voor een verkeersveilige situatie ten behoeve van de expeditie van de supermarkt. De gemeente Amsterdam (Stadsdeel West) heeft Goudappel Coffeng gevraagd onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar de meest verkeersveilige expeditie situatie.

In overleg met de bewoners is een plan van aanpak opgesteld voor het onderzoek naar de meest verkeersveilige situatie en aanvullend zijn er afspraken gemaakt over het verzorgen van verkeerstellingen. Naast de bestaande situatie zijn vijf verschillende manieren ten behoeve van de expeditie op 12 - in meer en mindere mate verkeerskundige - aspecten beoordeeld. Te denken valt aan de verkeersveiligheid en hinder bij de laad- en losmanoeuvre, maar ook het aantal gehinderden en de loopafstand en begaanbaarheid van de route tot het magazijn. De verkeerstellingen, die bestonden uit een mechanische en visuele verkeerstelling van het aantal fietsers langs de Tweede Hugo de Grootstraat en Van Reigersbergenstraat, zijn in de verkeerskundige beoordeling gebruikt. De beoordeling is volledig onderbouwd en vervolgens vertaald naar een waardering om de varianten ten opzichte van elkaar te kunnen beoordelen. Geconcludeerd is dat alle varianten nadelen kennen, maar dat deze in de situatie conform de huidige situatie onder bepalende voorwaarden het meest eenvoudig zijn te ondervangen. De bewoners deelden de onderbouwing niet, maar hebben ingestemd met de gemaakte, onderbouwde beleidskeuze door de gemeente Amsterdam Stadsdeel West.

In overleg met de bewoners is een plan van aanpak opgesteld voor het onderzoek naar de meest verkeersveilige situatie en aanvullend zijn er afspraken gemaakt over het verzorgen van verkeerstellingen. Naast de bestaande situatie zijn vijf verschillende manieren ten behoeve van de expeditie op 12 - in meer en mindere mate verkeerskundige - aspecten beoordeeld. Te denken valt aan de verkeersveiligheid en hinder bij de laad- en losmanoeuvre, maar ook het aantal gehinderden en de loopafstand en begaanbaarheid van de route tot het magazijn. De verkeerstellingen, die bestonden uit een mechanische en visuele verkeerstelling van het aantal fietsers langs de Tweede Hugo de Grootstraat en Van Reigersbergenstraat, zijn in de verkeerskundige beoordeling gebruikt. De beoordeling is volledig onderbouwd en vervolgens vertaald naar een waardering om de varianten ten opzichte van elkaar te kunnen beoordelen. Geconcludeerd is dat alle varianten nadelen kennen, maar dat deze in de situatie conform de huidige situatie onder bepalende voorwaarden het meest eenvoudig zijn te ondervangen. De bewoners deelden de onderbouwing niet, maar hebben ingestemd met de gemaakte, onderbouwde beleidskeuze door de gemeente Amsterdam Stadsdeel West.

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam Stadsdeel West
Jaar: 2016