Vervoerwaardestudies zelfrijdend vervoer

4 januari 2018

Zelfrijdend vervoer is een brede ontwikkeling en raakt zo ook het openbaar vervoer. Veel gemeenten en vervoersbedrijven verkennen de potentie van zelfrijdend vervoer en zetten pilots op om leerervaringen op te doen. Veel pilots met zelfrijdende voertuigen worden opgezet vanuit technisch oogpunt, de gebruiker blijft hierbij veelal onderbelicht. Om deze reden voert Goudappel Coffeng vervoerwaardestudies uit voor de inzet van zelfrijdend vervoer, waarbij de wensen van de gebruiker de specificaties van de voertuigen en daarmee de infrastructuur voor een belangrijk deel bepalen. Daarnaast leveren vervoerwaardestudies belangrijke input voor de business case, waarin reizigersopbrengsten en gebruik een belangrijk onderdeel vormen in de totale analyse.

In de vervoerwaardestudies zijn tot nu toe een tweetal methodes toegepast:

  • Bepaling met een verkeersmodel, hierin zijn parameters aangepast om bepaalde kenmerken van zelfrijdende voertuigen te simuleren, echter is het met de huidige modeltoepassingen van Goudappel enkel nog mogelijk om lijngebonden toepassingen te simuleren.
  • Aan de hand van ritgeneratie kentallen voor het OV, deze worden door het CBS bepaald op basis van landelijke data. Middels enquĂȘtes kunnen deze kentallen worden herijkt voor de situatie waarin zelfrijdende voertuigen rijden. Door dit te combineren met de OV-Toekomstbeeld methodiek (het bepalen van OV-potentie) is het goed mogelijk om op basis van inwoners, arbeidsplaatsen en leerlingplaatsen een inschatting te maken van de potentiele vervoerwaarde van een geografisch afgebakend gebied.
Opdrachtgever: Gemeente Leidschendam-Voorburg
Jaar: 2017-2018