Visualisatie voor snel en communiceerbaar inzicht

14 december 2014

Eén beeld zegt meer dan duizend woorden, of miljoenen bits & bytes. De kunst van Big Data is om daarmee verbeteringen te bereiken. Goede visualisaties zijn daarbij enorm krachtig.

Goudappel Coffeng heeft "visualisatietechnieken":http://www.goudappel.nl/media/files/uploads/Visualisatie_GOVI_Arthur_Scheltes_TU_Delft_Goudappel.PDF ontwikkeld voor beter openbaar vervoer. We spraken met vervoerders, gemeenten en OV-autoriteiten om hun behoefte scherp te krijgen. Data is er ruim voor handen: "GOVI":http://www.goudappel.nl/actueel/2012/11/27/GOVI-utrecht/ voor voertuigprestaties en "OV-chipkaart":http://www.goudappel.nl/media/files/uploads/Artikel_Beter_ov_met_chipkaartdata_3_april_2014.pdf voor reizigersstromen. We inventariseerden visualisatietools en onderzochten aan de hand van concrete casestudies de toegevoegde waarde van een veel belovende. We kunnen nu ook, "naast tabellen en grafieken":http://www.goudappel.nl/projecten/doorstroming-OV-Daalwijkdreef/, met bijvoorbeeld onze GOVI-tool relevante kennis snel presenteren op kaartbeelden en in "animaties":https://www.youtube.com/watch?v=Ciicl0eg3Hc. Zo worden de inzichten toegankelijker, ook voor niet-experts. In één oogopslag kan bijvoorbeeld iedereen zien waar niet wordt voldaan aan de prestatie-eis dat de snelheid op van een bepaalde buslijn niet meer dan 20 km/u lager mag zijn dan de maximum toegestane snelheid. Data gaat leven. Visualisatie brengt zo een beter en efficiënter OV dichterbij.

"!/media/images/uploads/Infographic_Arthur_Scheltes_Goudappel_TU_Delft.jpg!":/media/images/uploads/Infographic_Arthur_Scheltes_Goudappel_TU_Delft_1.jpg
(klik op de afbeelding voor een vergroting)

!/media/images/uploads/visualisatiesnelheid.jpg!
(klik op de afbeelding om de animatie te starten)

Met dank aan Arthur Scheltes (stagiair vanuit de TU Delft in 2014). Meer voorbeelden van visualisaties en 'big data' ziet u op de site van "DAT.Mobility"

:http://www.dat.nl/nl/portfolio/.

Opdrachtgever: Goudappel
Jaar: 2014