Voetgangersstromen beïnvloeden voor meer economische vitaliteit

8 juli 2014

Het bekende uitgangscentrum De Korenmarkt kampt met teruglopende populariteit. Zou het verleggen van de voetgangersstroom tussen Centraal Station en winkelstraten daar een antwoord op zijn? Is het tijd voor 'De Doorbraak'?

Voor de gemeente Arnhem onderzocht Goudappel Coffeng de economische potentie van een doorbraak naar de Korenmarkt. Loopstromen tussen station en kernwinkelgebied worden nu door aanwezige bebouwing namelijk 'om het plein' geleid. Hiervoor gebruikten wij passantentellingen en kalibreerden daarmee een prognosemodel voor voetgangers. We lieten zien hoe de stromen van consumenten aanzienlijk zouden veranderen als de Korenmarkt makkelijker toegankelijk zou zijn. De Korenmarkt zou aan levendigheid winnen, maar welke straten bepalen de prijs? Scherp inzicht in de economische potentie legde de basis voor een gezonde afweging tussen ondernemers en gemeente.

Opdrachtgever: Gemeente Arnhem
Jaar: 2013