Wat betekent het EU 4e Spoorwegpakket voor Nederland?

8 mei 2014

Wat betekent dit EU-voorstel voor de Nederlandse spoormarkt? Eén van de onderdelen betreft immers de openstelling van nationale markten vanaf 2019. Een impactanalyse verschaft de Minister en Tweede Kamer inzicht in mogelijke consequenties voor Nederland.

Voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voert de Rebelgroep, ondersteund door Movares en Goudappel Coffeng, een impactanalyse naar het 4e Spoorpakket. Dit pakket is in januari 2013 door de Europese Commissie voorgesteld. De openstelling van de nationale markt betekent dat de exploitatie van het spoor verplicht wordt aanbesteed, waarbij een exploitatiecontract niet meer dan een derde van de totale treinkilometers in een lidstaat mag bevatten. Kortom: er kunnen nieuwe marktordeningen ontstaan. Welke en wat daarvan de gevolgen zijn voor de reizigers is met name een onderdeel waar Goudappel Coffeng haar expertise op het gebied van Strategie en beleid, vervoerprognosemodellen ("Nationaal Verkeersmodel":http://www.goudappel.nl/producten/nationaal-verkeersmodel/) en spoorwegdeskundigheid op inzet.

Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur & Milieu
Jaar: 2013