Wat een gemeenteraad moet weten over 'smart mobility'...

10 februari 2016

De stad van morgen wordt vandaag besloten. Nieuwe technologieën rukken op. De gemeenteraad van Utrecht vroeg daar extra aandacht voor in het nieuwe verkeersplan. Wij gaven nog iets extra's: grip door begrip.

Voor de gemeente Utrecht organiseert Goudappel Coffeng een speciale bijeenkomst 'Smart Mobility' voor de gemeenteraad. We selecteerden en benaderden circa 15 toonaangevende experts op het gebied van voertuigdelen, zelfrijdende auto's, smart city en slimme verkeerslichten. Samen met circa 10 ambtenaren laten zij hun licht schijnen over de kansen van nieuwe technologieën voor de stad van de toekomst. De resultaten worden diezelfde ochtend gedeeld met wethouder en gemeenteraadsleden. De bijeenkomst is onderdeel van de tot standkoming van het "nieuwe Verkeersplan":http://www.goudappel.nl/voorbeelden/slimme-routes-slim-regelen-slim-bestemmen-utrecht/. Aan werktafels en brainstormflipovers laten we experts, ambtenaren en raadsleden met elkaar aan de slag gaan: wat betekenen deze trends voor de stad straks. En wat de stad nú moet regelen. De resultaten van deze - besloten - bijeenkomst worden verwerkt in het verkeersplan. Daarnaast worden de resultaten vervat in een beeldend essay. Zo maken we van technologie-dossiers stadsdossiers. Want daar gaat het om.

 

Opdrachtgever: Gemeente Utrecht
Jaar: 2016