Wegwerkmeldingen/Melvin

4 januari 2018

Wegwerkzaamheden vormen een belangrijke bron van verstoringen en moeten zo goed mogelijk op elkaar worden afgestemd om de bereikbaarheid zo optimaal mogelijk te houden. Informatie over wegwerkmeldingen is dan ook niet voor niets onderdeel van de Data Top van de overheid. Informatie over de wegwerkmeldingen wordt door het NDW verstrekt aan serviceproviders, maar ook aan wegbeheerders onderling. Echter, om tot deze informatie te kunnen komen, is het noodzakelijk dat deze wordt verzameld.

Voorheen hadden de provincies en Rijkswaterstaat zelf een eigen wegwerkmeldsysteem dat bij elkaar werd gebracht en centraal ontsloten via het NDW. DAT.Mobility was een van de leveranciers van een wegwerkmeldsysteem dat onderdeel uitmaakte van deze keten. In 2017 is door NDW aan DAT.Mobility opdracht verleend voor een centraal systeem, Melvin genaamd, die door alle wegbeheerders kan worden gebruikt. Via Melvin (MELden van Verstoringen in de Infrastructuur van Nederland) kunnen wegbeheerders zelf hun werkzaamheden en omleidingsroutes online invoeren.

Door dit te doen is er controle op de effecten van wegwerkzaamheden tussen verschillende wegbeheerders. Hierbij wordt er bijvoorbeeld een waarschuwing weergegeven als omleidingsroutes overlappen of als werkzaamheden op de omleidingsroute van een andere wegbeheerder gepland zijn. Het invoeren van werkzaamheden en hun omleidingsroutes vindt plaats via een gebruiksvriendelijke web gebaseerde interface. Doordat de informatie in Melvin centraal bij NDW wordt opgeslagen, is het ook toegankelijk voor andere afnemers en kan de data ook aan serviceproviders worden verstrekt. NDW biedt Melvin aan alle wegbeheerders (zowel provinciale als gemeentelijke) aan.

Opdrachtgever: NDW
Jaar: 2018