Welkom in Wolvega: station en nieuw plein zorgen voor verbinding

22 maart 2018

Wolvega kent een markant en historisch stationsgebouw. De bewoners zijn hier trots op. Momenteel komt dit karakteristieke stationsgebouw helaas niet goed tot zijn recht. Het wordt matig gepresenteerd, mede door het doorgaande karakter van de Stationsweg. Een ander aandachtspunt is de positie van de fiets en voetganger. De omgeving wordt momenteel gedomineerd door de auto.

Om het station sterker te positioneren en meer onderdeel te laten vormen van het stedelijke weefsel, krijgt het een zogenoemde schakelfunctie. Het station en het nieuwe voorplein vormen de verbinding tussen trein en dorp, tussen autoparkeren, fietsparkeren en bushaltes en tussen stationsgebouw en het water. Het nieuwe voorplein wordt als shared space omgeving ingericht, zodat de doorgaande automobilist hier even te gast is. Op deze manier wordt verbinding gecreëerd tussen het stationsgebouw en de nieuwe trappartij aan het water. Het gebied wordt zo meer een aantrekkelijke verblijfsomgeving, waar het aangenaam is om over te stappen, te wachten tot je wordt opgehaald of te vertrekken.

Er is in het ontwerp ook aandacht voor de verbetering van de fietsstructuur en voor voldoende parkeergelegenheid voor de auto (lang en kort parkeren). Daarnaast voor fietsparkeren, parkeren voor mindervaliden, kiss and ride en voor een logische locatie van de bushaltes. Voor verblijven, materialen, zitelementen en groen. Het station met het nieuwe plein verbindt al deze functies met elkaar.

Samen naar een gedragen ontwerp
Het ontwerp is in workshopverband tot stand gekomen, samen met allerlei belanghebbenden. Het team bestond uit verschillende disciplines vanuit de gemeente, ondernemers en bewoners van Wolvega. Het proces omvatte drie workshops. De eerste bijeenkomt bestond uit een terreinbezoek (kijken en luisteren) en benoemen van knelpunten en wensen. Daarna hebben we verschillende varianten besproken en een keuze gemaakt. De derde bijeenkomst stond in het teken van het verfijnen van het gepresenteerde schetsontwerp. Door dit gezamenlijke proces zijn we gekomen tot een gedragen en passend ontwerp voor deze plek. We maken van deze stationsomgeving een waardige dorpsentree: Welkom in Wolvega dus.

 

 

Opdrachtgever: Gemeente Weststellingwerf
Jaar: 2017