Zelfrijdende voertuigen op IJburg; Haalbaarheidsstudie

25 augustus 2017

Hoe krijg je een groep van ruim 30 kinderen en jongvolwassenen met meervoudig complexe beperkingen over een afstand van 400 meter dagelijks veilig en flexibel inzetbaar van hun woonhuis naar het dagcentrum en terug? Ouders van zorgcentrum Omega stelden aan de TU Delft en Goudappel Coffeng de vraag: 'Zijn zelfrijdende auto’s wellicht een oplossing?'

Deze vraag stelden ouders van zorgcentrum Omega aan de TU Delft en Goudappel Coffeng. Gezamenlijk is onderzocht of zelfrijdende auto’s een technisch haalbare oplossing konden vormen. Dankzij de  combinatie van de TU Delft en Goudappel Coffeng werd het mogelijk  state of the art wetenschap direct te vertalen naar de praktijk.  

Het onderzoek bestaat uit een drietal hoofdpijlers: infrastructuur, voertuigen en de gebruikers, waarvan iedere pijler de randvoorwaarden wederzijds beïnvloedt.

 

In deze studie zijn de drie pijlers integraal aangevlogen om zo tot de antwoorden te komen op de volgende concrete vragen:

  • Wat is de ambitie van zorgcentrum Omega voor het vervoer, en wat zijn de bijbehorende randvoorwaarden?
  • Welke partijen zijn er betrokken rondom het vervoer voor Omega?
  • Hoeveel voertuigen zouden er nodig zijn, gezien de randvoorwaarden, om de kinderen te kunnen vervoeren? En wat zijn de bepalende factoren hierin?
  • Welke zelfrijdende voertuigen zijn er op de markt, en welke zijn er al gecertificeerd voor rolstoelvervoer? Welke beperkingen brengen deze voertuigen (nog) met zich mee?
  • Hoe ziet de route tussen A en B er precies uit en wat moet daar aangepast worden om zelfrijdend vervoer mogelijk te maken?

Daarnaast is door het onderzoeksteam onder andere gekeken naar:

  • Wetten en regels
  • Complexiteit verplaatsing en benodigd voertuig
  • Omgeving en infrastructuur

Zowel de ouders als ook de gemeente waren enthousiast over de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek. Van de het project is door de Stichting Omega ook een korte video gemaakt waar adviseur Arthur Scheltes de onderzoeksresultaten uiteenzet (vanaf min 2:34):

 

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
Jaar: 2017