Andere geeltijden breken aan

30 maart 2016

Luc Prinsen en Liewe Krol vatten samen met Gerard van Dijck (IVER) het onderzoek naar de duur van de geeltijd samen (Verkeerskunde nr 2, 2016)