Breed scala aan onderwerpen tijdens CVS 2018

7 december 2018

Recent werd het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk (CVS) gehouden in Amersfoort, een tweedaags congres op het geied van de verkeers- en vervoersplanologie. Goudappel Coffeng en DAT.Mobility waren vertegenwoordigd met een grote delegatie en een rijk scala aan onderwerpen. 

Stefan de Graaf van DAT.Mobility won dit jaar de CVS-prijs gewonnen voor zijn paper ‘Waar komen we vandaan en waar gaan we naartoe? Mobiele Telefoon Data geeft eindelijk antwoord!’.
Samen met mede-auteurs Jan Willem Catshoek (RWS) en Henk van den Brink (NDW) nam hij de prestigieuze prijs in ontvangst tijdens het congres in Amersfoort. Het paper gaat over het rechtstreeks uit Mobiele Telefoniedata afleiden van verkeersintensiteiten en herkomst-bestemmingspatronen op wegvakniveau. In tegenstelling tot traditionele methoden kan met deze bron voor elk uur van de dag en elke dag in het jaar een landelijk beeld van relatiepatronen en intensiteiten worden gemaakt wat het bij uitstek geschikt maakt voor grootschalige beleidsevaluaties en monitoring. Stefan is blij met het winnen van de prijs voor het beste paper: “Mobiele Telefoniedata is al jaren een nieuwe vorm van verkeersdata met veel potentie en is nu na jaren pionieren eindelijk volwassen geworden. Mobiliteitsdata neemt steeds meer in belang toe en het is een mooie opsteker voor ons dat de jury de waarde hiervan erkent.” 

De winnende paper van Stefan de Graaf en die van onze andere adviseurs zijn hieronder te vinden.

Zo schreef Raymond Huisman over e-bussen en de transitie naar zero-emissie busvervoer, Rogier Koopal over de MaaS-potentiescan, Christiaan Kwantes over de case Merwede Kanaalzone, Laura Groenendijk over de aantrekkelijkheid en afwisseling van fietsroutes, Thomas Straatemeier en Nico Dogterom over het daily urban system in de Metropoolregio Amsterdam en Henri Palm over de fietsmonitor Drenthe. Zelfrijdende voertuigen stonden ook ruim in de belangstelling en Arthur Scheltes presenteerde er twee papers over: 'Help mijn wethouder wil een zelfrijdend voertuig' en Áutomatische voertuigen: kans of bedreiging?'. Matthijs Dicke-Ogenia leverde een bijdrage over ethische vragen bij het negeren van veiligheidssystemen in een auto en last but not least Paul van Beek schreef een paper over de OV-Klantenbarometer.  

 

Paper: 'Waar komen we vandaag en waar gaan we naartoe? Mobiele telefoondata' Paper: 'Help mijn wethouder wil een zelfrijdend voertuig' Paper: Ethische vragen bij negeren veiligheidssystemen in auto Paper: MaaS potentiescan op basis van gsm-data Paper: Aantrekkelijkheid en afwisseling routes meer sturend in keuzegedrag Paper: Inzicht in belangen transitie naar zero-emissie busvervoer Paper: Daily urban system metropoolregio Amsterdam Paper: E-bussen laden zorgt voor nieuw spanningsveld op busstations Paper: Mobiliteit als vliegwiel voor binnenstedelijke verdichting Paper: Automatische voertuigen; kans of een bedreiging voor het OV in Nederland? Paper: OV-klantenbarometer Paper: Fietsmonitor Drenthe