CVS 2019: mobiliteit in de breedte

4 december 2019

Het jaarlijkse Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk (CVS) werd eind november gehouden in Leuven. Dit tweedaags congres op het gebied van de verkeers- en vervoersplanologie kende traditiegetrouw ook een groot aantal adviseurs van Goudappel Coffeng en DAT.Mobility die hun papers presenteerden.

De volgende papers zijn gepresenteerd door onze adviseurs: 

Lessen van pilots met zelfrijdende shuttles in Nederland (Arthur Scheltes, Martijn Legene)
Smart Mobility, van idee naar implementatie (Erik Timmermans, Martijn de Kievit)
Data in gebruik: bouw landelijk OV-netwerk (Ties Brands, Sander van der Drift)
Snorfiets naar de rijbaan en de vijf fasen van rouwverwerking (Jeroen Loijen)
Bereikbaarheid onder de loep: meer dan reistijd alleen (Klaas Friso)
De impact van de Noord/Zuidlijn in Amsterdam: vergelijking van reizigers en reistijden (Ties Brands)
Virtual Reality onderzoek voor NS  (Nico Dogterom)
Minder proppen in de trein (Marie-José Olde Kalter) 
Durven, kunnen en willen fietsen! (Bas Govers) 
Innovatieve revolutie leidt tot keteninnovatie (Rogier Koopal)
Hub's: van hippe hype-fase naar duurzame mobiliteitstransitie (Christiaan Kwantes, Nick Juffermans, Arthur Scheltes)
QR-codes en iBeacon-technologie: meten van OV klanttevredenheid (Mariska van Essen, Marc Stemerding, Paul van Beek)

Dit jaar vond het congres plaats in de Faculty Club te Leuven. Zo'n 160 deelnemers uit praktijk, wetenschap en beleid namen deel aan de openingssessie en 32 parallelsessies, waarin 103 papers werden gepresenteerd. Het CVS had dit jaar als thema: 'Onder het vergrootglas van de boze burger'. Dit thema stond dan ook centraal in de openingssessie. Roy Kemmers ging in op een aantal belangrijke redenen voor de politieke onvrede onder burgers en schetste oplossingsrichtingen. Michiel Jonker nam ons daarna mee naar de Noord/Zuidlijn en vertelde hoe het project sinds het dieptepunt rond 2009 een succesvolle communicatieslag heeft gerealiseerd waarmee het project afgerond kon worden. Voorzitter van de openingssessie en discussieleider was Kobe Boussauw, docent aan de Vrije Universiteit Brussel. Hierop volgden verschillende boeiende parallelsessies waarin deelnemers hun papers presenteerden, werd er gezamenlijk gedineerd, werden de CVS prijzen bekendgemaakt en waren er CVS drinks in het centrum van Leuven.

Het volgende CVS vindt plaats op 19 en 20 november 2020 in het stadhuis van Gouda.