De fietsbereikbaarheidskaart

5 april 2011

Wilt u ook meer inzicht hebben in de effecten van fietsverbindingen, of de verschillen tussen varianten? Stappen automobilisten daadwerkelijk over naar de fiets als u die ene verbinding realiseert? Wilt u een goede onderbouwde keuze kunnen maken als basis voor investeringen? Vraagt u zich wel eens af welk fietsproject meer prioriteit moet krijgen? Dan is de fietsbereikbaarheidskaart een geschikt hulpmiddel.

Met de fietsbereikbaarheidskaart brengen we het fietsbereik en de fietspotentie letterlijk in beeld. Hierdoor is het mogelijk om te onderzoeken of fietsprojecten, zoals realisatie van fietssnelwegen en ontbrekende schakels, tot een hoger fietsgebruik kunnen leiden en in welke mate. Het instrument biedt daardoor ook handvatten om prioriteitsvraagstukken van projecten op te lossen. En te toetsen of de fietsverbinding op de juiste locatie is geprojecteerd, zodat deze in de praktijk ook gebruikt wordt.

Met de fietsbereikbaarheidskaart kan voor verschillende situaties de bereikbaarheid van de fiets in beeld worden gebracht. Bijvoorbeeld de huidige situatie en een variant met een nieuwe fietsverbinding, zoals een vrijliggend fietspad, fietssnelweg of fietsbrug / -tunnel. Het gaat hierbij concreet om het gebied dat op de fiets kan worden bereikt binnen een bepaalde tijdsperiode.

Download boekje over Fietsbereikbaarheidskaart