De ontwikkeling van Connected ITS

20 mei 2016

Adviseur Paul van Beek van Goudappel Coffeng schreef samen met een aantal andere deskundigen het hoofdartikel van NM Magazine, ‘De ontwikkeling van Connected ITS’. In het artikel wordt ingegaan op de forse investeringen die in Nederland worden gedaan om tot slimme mobiliteitsoplossingen te komen. ‘Er zijn de afgelopen paar jaar meer dan vijftig ITS-proefprojecten opgestart, waarvan er zo’n tien Connected ITS betreffen. Deze laatste categorie wordt gezien als the next step in het vakgebied – en zowel overheid als markt investeren dan ook juist hierin. Maar waar staan we eigenlijk met C-ITS? Wat hebben we tot nu toe van de pilots geleerd? Wat weten we nog niet? En hoe zorgen we ervoor dat we dat zo snel mogelijk wél weten? In NM Magazine een helder overzicht van de stand van zaken op dit terrein