Demography matters: effects on daily mobility due to demographic changes in the Netherlands (CVS 2015)

18 november 2015

English written paper with dutch summary: 'Demografie doet er toe: effecten op dagelijkse mobiliteit door demografische veranderingen in Nederland' (CVS 2015)