Dossier De Verkeerskundige

20 december 2016

Bas Govers was eind december gasthoofdredacteur van Verkeerskunde. Bijgaand stuk vormde de opmaat voor een dossier over De Verkeerskundige.

‘Toen ik mijn carrière begon stond Nederland aan de vooravond van de Vinex-periode. Jarenlang mocht ik daarom als junior meewerken aan het ontwerp van een groot aantal Vinexwijken. We werkten in brede ontwerpteams en de stedenbouwkundige overzag de integrale opgave. Het werk was projectmatig binnen afgebakende bestuurlijke kaders. Als verkeerskundige deed ik wat van verkeerskundigen mag worden verwacht: het verkeerskundig ontwerp. Hoe anders is het nu. Niet uitbreiding, maar inbreiding staat centraal. Geen vastomlijnde projecten, maar een immer veranderende maatschappelijke context. Niet het verkeerskundig ontwerp staat centraal, maar het ontwerp van de openbare ruimte. En niet langer is de stedenbouwkundige degene die de integrale opgave van de stad overziet; steeds meer is dat juist de verkeerskundige, of liever de mobiliteitsdeskundige. Waarom? Omdat mobiliteit aan economie raakt, aan kwaliteit openbare ruimte, aan de sociale opgave van toegankelijkheid van arbeid en voorzieningen, aan de milieuhinder in de stad, aan de klimaatopgave. Kortom: de inrichting van ons mobiliteitssysteem creëert condities voor tal van andere disciplines. Bij de al maar intensiverende steden neemt dus ook de manier waarop we invulling geven aan de mobiliteitsopgave sterk in belang toe: de nieuwe rol van de verkeerskundige kenmerkt zich in het scheppen van condities en in het leveren van een relevante bijdrage aan brede maatschappelijke doelen. In dit nummer gaan we in op deze nieuwe rol: de verkeerskundige 2.0. We gaan in op de manier waarop we die rol inhoudelijk kunnen vervullen, maar ook wat het van ons zelf eist aan competenties. Ik hoop dat het inspireert en dat we ons steeds meer mogen beseffen wat een prachtig en veelzijdig vak we toch hebben als verkeerskundigen. Veel leesplezier’