Het beïnvloeden van de routekeuze: de verkeerskundige effecten

22 april 2020

Aan de zuidoostkant van Utrecht ontstaan geregeld verkeersproblemen, met name op en rond de ‘rechthoek’
A28-Waterlinieweg-A12-A27. In een Proof of Concept heeft gemeente Utrecht in 2019 onderzocht of ze met gerichte routeadviezen en reistijdvoorspellingen het leed ter plaatse wat kan verlichten. De proef biedt interessante aanknopingspunten, vertellen Mariska van Essen en Matthijs Dicke-Ogenia in deze bijdrage in NM Magazine, maar een pasklare oplossing is er nog niet.