Het effect van automatische voertuigen op de parkeerlocatie keuze: een stated preference onderzoek

2 februari 2018

Wanneer voertuigen in staat zijn om automatisch te rijden en zelfstandig te parkeren, heeft dit grote invloed op zowel de stedelijke omgeving als het menselijke gedrag. Inzicht in factoren die van invloed zijn op de parkeerlocatie keuze van reizigers in een situatie waarin automatische voertuigen hun intrede doen in de markt is nodig voor het maken en afwegen van beleidskundige keuzes. In dit onderzoek zijn theoretische verwachtingen empirisch getoetst om inzicht te krijgen in de middellange en lange termijn effecten van automatische voertuigen op de parkeerlocatiekeuze van reizigers.

Download deze CVS-paper