Inspiratieboek de aantrekkelijke en bereikbare stad

12 januari 2016

Voorbeelden van strategie en ontwerpen om te komen tot ruimte waar het prettig verblijven is en we ons ook goed (naar toe) kunnen verplaatsen. Tevens voorzien van een korte film.

‘Verkeer’ is altijd ‘onderdeel van’. Integrale ontwerpers zoeken samenhang tussen mobiliteit, mens en ruimte. Waar prettig verblijven en verplaatsen elkaar versterken. Waar kinderen veilig kunnen spelen en parkeergarages makkelijk inrijdbaar zijn. Waar detailhandel en horeca floreert, we onze buren kunnen ontmoeten en geen files staan. Waar we ‘als van zelf’ onze weg vinden en de bijbehorende snelheid. Kortom: we creëren ruimtelijke kwaliteit die verkeerskundig kloppend is.

Weinig bureaus kunnen die dubbele bril aan. Goudappel Coffeng wel. Wij hebben gedreven verkeerstechnisch adviseurs en eigen stedenbouwkundigen, ontwerpers, (verkeers)planologen, omgevingspsychologen en landschapsarchitecten. Ze zijn op elkaar ingespeeld. Plein, parkeergarage of een groter gebied? We zorgen voor een passend ontwerp, in eigen beheer of in samenwerking met deelspecialisten. Alleen door van verschillende kanten te kunnen kijken, ontstaat duurzame kwaliteit in de buitenruimte. Meer leefbaarheid, vitaliteit en eigenheid, met minder overleg, minder kunstgrepen achteraf en dus lagere kosten. Dat is volgens ons integraal ontwerpen.

Openbare ruimte stuurt
Goed ontworpen openbare ruimte zet de mens centraal. We creëren plekken waar mensen graag verblijven en makkelijk kunnen komen. Ontwerp, maatvoering en gebruikte materialen zijn daarbij geen toevallige keuze, maar stuurinstrumenten. Net als inbedding in de omgeving, groen en inpassing van voorzieningen. Uw openbare ruimte heeft aantoonbare invloed op verkeersveiligheid, sociale cohesie, winkelomzet, vastgoedwaarde, vandalismebestrijding, luchtkwaliteit of zelfs obesitas bij uw jeugd.

Integraal ontwerpen levert geld op
Een plek die leeft gaat langer mee. heeft langere tijd geen aanpassingen nodig. Een plek die ‘klopt’ laat vastgoedwaarde en winkelomzetten stijgen en remt vandalisme af. Kortom: leidt tot duurzaamheid. Een multidisciplinaire ontwerppartner vindt creatievere oplossingen én signaleert ontwerpfouten sneller. Vroegtijdig toetsen van een ontwerp voorkomt veel duurdere reparaties en kunstgrepen tijdens beheer en onderhoud. Een integraal, op elkaar ingespeeld team bespaart op foutkosten en op de kosten van afstemming. Minder ruis tussen visie, ontwerp en bestek.

Laat u inspireren
Ontwerpen moeten passen bij het karakter van de plek en haar gebruikers. Dat is te zien in ons inspiratieboek. Graag laten we zien hoe de ‘genius loci’, de eigenheid van een plek, ons telkens inspireerde. 

Wij werken aan bereikbare en aantrekkelijke steden. Ook voor Teun. Samen met onze opdrachtgevers komen we tot een economisch vitale en leefbare stad voor iedereen.

Download het Inspiratieboek