Lessen van pilots met zelfrijdende shuttles

17 april 2020

Goudappel Coffeng bundelde in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat de geleerde lessen ten aanzien van de zelfrijdende shuttles in Nederland en maakt de vertaling naar beslisinformatie vanuit overheidsperspectief. De door het ministerie geformuleerde kennisvragen hebben in dit onderzoek als als rode draad gediend. Door in gesprek te gaan met partijen die betrokken zijn bij het realiseren van de pilots zijn de geleerde lessen opgehaald. In NM Magazine een bijdrage hierover. 

Lees meer over dit project.