Mobiliteitsanalyse gebiedsverkenning Utrecht Oost- leren van drie extreme perspectieven

29 januari 2018

De regio Utrecht staat voor een grote uitdaging. De mobiliteitssystemen in en rond de regio
lopen binnen afzienbare termijn tegen hun capaciteit aan. Dit geldt zowel voor auto, voor
OV als voor de fiets, zoals door de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse is gesignaleerd
en in een nadere regionale verdieping is bevestigd. De mobiliteit rond Utrecht groeit nog
fors door de groei van inwoners, arbeidsplaatsen en (zakelijke en recreatieve) bezoekers.
Vooral aan de oostzijde van de stad, het Utrecht Science Park, ligt een grote uitdaging om
de bereikbaarheid te blijven garanderen.

Download deze CVS-paper