Mobiliteitsgedrag bepalend bij opschaling uitrol laadinfrastructuur elektrische voertuigen

1 juli 2020

Elektrificatie van het wagenpark (auto, openbaar vervoer, logistiek en fiets) is waar de energie- en mobiliteitstransitie samenkomen. Elektrificatie is een centrale bouwsteen voor het verduurzamen van mobiliteit en staat aan de vooravond van volwassenheid. De opgave voor de uitrol van laadinfrastructuur is groot en met de huidige richting van invulling - gedreven vanuit de netbeheerders, laadpaalproducenten en automobielindustrie - verwachten we de nodige consequenties voor de (schaarse) openbare ruimte.

Daarom is een zorgvuldige en doordachte integrale strategie voor de uitrol van de laadinfrastructuur noodzakelijk: gebaseerd op ambitie, de techniek en de (openbare) ruimte waarbij het mobiliteitsgedrag niet kan en mag ontbreken. Juist nu, bij de inrichting van de 1,5 meter maatschappij, ligt er de kans om het mobiliteitssysteem te herdefiniëren om de gewenste mobiliteitstransitie versneld te bewerkstelligen. Nick Juffermans, Raymond Huisman en Niels Voogt hebben hun visie op de transitie naar elektrische mobiliteit in deze whitepaper weergegeven.

Belangrijkste aanbevelingen:

  1. De tijd van uitproberen is voorbij
  2. Neem als overheid de verantwoordelijkheid en het initiatief voor een richtinggevende visie op zero emissie
  3. Werk samen om een onnodige overdimensionering van laadinfrastructuur te voorkomen
  4. Kijk goed naar het mobiliteitsgedrag
  5. Durf buiten de eigen sector te kijken en leer van elkaar
  6. Pas maatwerk toe waar dat nodig is
  7. Gebruik de Coronacrisis om het mobiliteitssysteem waar nodig te herdefiniëren