'Model voor exploitatie e-bus'

15 maart 2018

Om de relatie tussen het ruimtegebruik op busstations, de verkeersbewegingen, en de kosten en opbrengsten van elektrisch busvervoer in kaart te brengen, ontwikkelt Goudappel Coffeng samen met het OV-SmartLab van TU Delft het inclusieve Voltagemodel. In bijgaand artikel van OV-Magazine wordt daar nader op ingegaan. 

Lees meer over de details van het Voltagemodel.

Download de publicatie Model exploitatie e-bus