Nederlandse Fietsvisie

17 januari 2019

Goudappel Coffeng heeft in nauwe samenwerking met de Dutch Cycling Embassy en een aantal andere betrokken partijen de Dutch Cycling Vision afgerond. De Dutch Cycling Vsion is onze Nederlandse visie op het fietsen. Het beschrijft de positieve effecten van fietsen, hoe wij als Nederland ooit zijn begonnen met onze fietscultuur en hoe andere landen met onze hulp stap voor stap het fietsen beter op de agenda kunnen krijgen. De Fietsvisie is beschikbaar in het Frans, Duits, Engels en Spaans. Bijgaand de link naar de Engelstalige versie. De andere taalversies zijn hier te bekijken. 

 

Download de Nederlandse Fietsvisie (Engelstalige pdf)