Onmisbare schakel tussen Nederland en Duitsland

26 juni 2018

De ICE tussen Amsterdam en Frankfurt en de IC Berlijn zijn belangrijke treindiensten op de Oost-Westcorridor. NS streeft naar snellere en frequentere treinverbinding, ook op de Oost-Westcorridor. Dat kan alleen door forse verbeteringen op deze corridor.

Goudappel Coffeng heeft eerder in opdracht van de provincie Gelderland een studie verricht naar de doorontwikkeling van de ICE Amsterdam – Frankfurt inclusief verbetering van de nationale treindiensten. In de onlangs verschenen glossy van NS, Capital to Capital, gebruikt NS resultaten uit deze studie om mede-invulling te geven aan haar ambities van en naar Duitsland en de nationale treindiensten.