Reistijd, betrouwbaarheid en beleving van deur-tot-deur reizen in stedelijk gebied op een slimme manier in beeld

1 februari 2018

Rijk en regio hebben afgesproken om gezamenlijk een werkmethode te ontwikkelen om de kwaliteit van de gehele deur-tot-deur reis te beoordelen. Deze methode kijkt voor reizen met de fiets, auto en ketenreizen met het openbaar vervoer voor elke stap van de reis naar drie aspecten:
- Totale reistijd van deur-tot-deur (incl. wachttijd, parkeerzoektijd, looptijd etc..)
- Betrouwbaarheid van de verplaatsing
- Beleving van de verplaatsing

De methode is toegepast op vijf reizen in de MRA, waarbij een combinatie van “big data” (e.g. floating car data) een GPS-panel om deur tot deur reizen te berekenen en een enquête onder 2.700 reizigers is gebruikt om de drie aspecten te meten. In het paper bespreken we de belangrijkste aspecten van de methode en de uitkomsten van de analyse. Opvallend is dat er verschillen zijn tussen beleving van reizigers en ‘harde’ data over reistijd en betrouwbaarheid.

Reistijd, betrouwbaarheid en beleving van deur-tot-deur reizen in stedelijk gebied op een slimme manier in beeld