Reizigerspotentie en -voorkeuren ten aanzien van zelfrijdende voertuigen op de last-mile in een openbaar vervoer reis

25 juli 2017

Adviseurs Arthur Scheltes, Menno Yap en Niels van Oort hebben voor het tijdschrift Vervoerswetenschap een bijdrage geleverd over de last-mile in het openbaar vervoer. De last-mile in een openbaar vervoer (OV) reis wordt vaak ervaren als een van de meest hinderlijke gedeelten van een reis. Hierdoor is het OV vaak niet in staat om te kunnen concurreren met de auto. De oorzaak kan deels worden gevonden in het gebrek aan flexibiliteit, veelal lage frequenties en het overstappen en de daarbij horende veelal lange wachttijden die de conventionele vervoermiddelen op de last-mile kennen. Recente technologische ontwikkelingen maken innovatieve vraaggestuurde vervoerconcepten mogelijk op de last-mile.

Download het artikel