Rekeninstrument Zwaarteblik helpt bij inzicht in vrachtverkeer en beheer- en onderhoudskosten hoofdwegennet

3 oktober 2018

Rijkswaterstaat (RWS) en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben samen met Goudappel Coffeng en DAT.Mobility gewerkt om het inzicht in de samenstelling en omvang van het vrachtverkeer en de beheer- en onderhoudskosten voor het hoofdwegennet te vergroten. De aanpak is gebaseerd op een praktische insteek met behulp van uitgebreide data-analyses zonder persé de wegbouwkundige verklaring te determineren; hierbij is naast de exacte ook de gerelateerde richtingsinvloed van een verandering belangrijker. De resultaten zijn verwerkt in een rekeninstrument met de naam Zwaarteblik.

De aanpak en resultaten zijn tijdens de CROW Infradagen 2018 gepresenteerd en op 3 oktober op het internationale congres Heavy Vehicle Transport Technology (HVTT) in de Rotterdamse Doelen toegelicht door Marc van den Elzen. Hij werkte samen met Henri Palm (DAT.Mobility) en Martin Kraan (Traimco/Rijkswaterstaat) aan bijgaand paper.

Download paper (EN) Download Paper (NL)