'Synergie stedenbouw en mobiliteit in Merwedekanaalzone'

5 maart 2019

Bij de Merwedekanaalzone, een binnenstedelijke gebiedsontwikkeling in Zuidwest Utrecht, gaan ruimtelijk beleid en mobiliteitsbeleid hand in hand. Om te zorgen dat de ruimte voor verkeer en vervoer niet ten koste gaat van andere kwaliteiten in het gebied is ervoor gekozen om voetgangers en fietsers ruim baan te geven, een autoparkeernorm te hanteren van maximaal 0,3 en fors in te zetten op HOV en deelauto’s en deelfietsen. De auto’s die er wel zijn, parkeren uit het zicht. Christiaan Kwantes is vanuit Goudappel Coffeng zseer betrokken bij dit project. Hij komt in Parkeer24 uitgebreid aan het woord, evenals Jurjen van Keulen van de gemeente Utrecht.