Zijn zelfrijdende voertuigen een kans voor het ov?

12 september 2018

De ontwikkeling van zelfrijdende voertuigen neemt wereldwijd een hoge vlucht. Hoe zal die automatiseringsslag ons openbaar vervoer beïnvloeden? TU Delft en Goudappel Coffeng (Arthur Scheltes) inventariseerden de visie en mening van de verschillende ov-autoriteiten in Nederland.

Het artikel in NM Magazine, waarbij ook een illustratie is opgenomen met de mogelijke testlocaties van zelfrijdende voeruigen.

Download het artikel