THE NEXT STEP 2020 | GRIP OP VERANDERINGEN IN MOBILITEIT

De Coronacrisis heeft duidelijk gemaakt wat mobiliteit voor ons betekent en wat de impact is als we hierin worden beperkt. Voor de crisis was al een kentering zichtbaar in de invulling van onze mobiliteit. Deelmobiliteit, MaaS, zelfrijdende voertuigen en elektrificatie van het wagenpark zijn enkele veelgehoorde onderdelen van een transitie, waar we middenin zitten. 

Om de achterliggende effecten hiervan (voor nu, op de korte en op de lange termijn) als professional in dit vakgebied goed te duiden zijn mobiliteitsdata en inzicht noodzakelijk voor weloverwogen keuzes en adviezen. Dit vereist een enorme transitie in de wijze waarop wij nu met data en modellen werken. DAT.Mobility en Goudappel Coffeng werken samen in een omvangrijk innovatieprogramma waarin wij werken aan het beantwoorden van de beleidsvragen van morgen, gebaseerd op data-gedreven modeltoepassingen.

In dit webinar nemen wij u graag mee voor een kijkje achter de schermen om te tonen wat er op dit gebied mogelijk is. Vier experts gaan op donderdag 24 september van 14.00-15.00 uur onder leiding van Stefan de Graaf in op de volgende onderwerpen:

 • HOE KRIJG JE MET DATAFUSIE GEDETAILLEERD INZICHT IN VERKEERSINTENSITEITEN?
  Bastiaan Possel
 • HOE KUN JE VERKEERSSTROMEN BETER VOORSPELLEN EN MANAGEN?
  Leon Suijs
 • HOE KUN JE DEELMOBILITEIT MODELLEREN?
  Bernike Rijksen
 • HOE BRENG JE DE MOBILITEITSTRANSITIE IN BEELD?
  Peter van der Mede

U kunt zich hier inschrijven voor ons webinar THE NEXT STEP 2020 | GRIP OP VERANDERINGEN IN MOBILITEIT op 24 september as.