Beleving

Behalve het functioneel inrichten van een omgeving, spelen aantrekkelijkheid en beleving een steeds grotere rol - bijvoorbeeld bij het ontwerpen van openbare ruimtes en (snel)fietsroutes, maar ook in het openbaar vervoer. Beleving lijkt een ‘zacht’ begrip, maar is ‘hard’ meetbaar met belevingsonderzoek. Voor de uitvoering van belevingsonderzoek werkt Goudappel al jarenlang intensief samen met onderzoeksbureau Meet4research. 

 

Als in een ruimtelijke omgeving de basis op orde is, kunnen klantoordelen verder verbeterd worden door (meer) aandacht te besteden aan de aantrekkelijkheid van de omgeving - die voor ruim 50% het totaaloordeel van bezoekers bepaalt. Met ons belevingsonderzoek brengen we de score van de zogeheten satisfiers (zie figuur) in kaart en komen we tot de juiste maatregelen om de belevingswaarde te verhogen. Voorbeelden van satisfiers zijn kleurgebruik en muziek in een wachtruimte of een fietsroute waar veel aandacht is besteed aan natuurlijk groen. Hoe aantrekkelijker een omgeving is, des te langer bezoekers er verblijven en des te meer ze besteden.  


Focus op beleving levert meer op, maar kost minder 
Met de resultaten van belevingsonderzoek bieden we onze opdrachtgevers concrete handvatten. Belevingsonderzoek

  • geeft beslis- en stuurinformatie aan gemeenteambtenaren met concrete maatregelen voor de verbetering van de beleving;
  • biedt inzicht in investeringen die rendabeler zijn dan investeringen in dissatisfiers;
  • dient als communicatie- en participatiemiddel voor omgevingsmanagers bij hun werkzaamheden.

Thema’s 
Enkele thema’s waar Goudappel belevingsonderzoek op uitvoert:  

  • Beleving in de openbare ruimte en stadscentra  
  • Fietsbeleving (v.b. snelfietsroutes)
  • Beleving in het openbaar vervoer (reis- en stationsbeleving)
  • Hinderbeleving (bij aanleg- en onderhoudsprojecten) 

Bekijk hieronder ons webinar ‘Beleving als snelbinder’ over de kracht van belevingselementen voor fietsers. 

Bekijk hieronder ons webinar ‘Maak ruimte voor beleving’ over de rol van beleving in herinrichting van stadscentra. 

Bekijk hieronder ons webinar ‘Sta anders stil bij hinder’ over hinderbeleving bij aanleg- en onderhoudsprojecten. 

Een greep uit onze projecten
Projecten die we uitvoeren waarbij beleving centraal staat, zijn heel divers.

Fietsroutes havengebied Amsterdam
Samen met onze partner Meet4research onderzochten we voor Havenbedrijf Amsterdam hoe het fietsgebruik onder forensen gestimuleerd kan worden door fietsroutes in het havengebied aantrekkelijker te maken. Naast infrastructurele verbeteringen was er in het bijzonder aandacht voor aspecten met belevingswaarde, zoals groen en kunst.

Reistijdbelevingsonderzoek fietsers
Voor verschillende gemeenten, provincies, regio’s en het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid van het ministerie van I&W voerde Goudappel een reistijdbelevingsonderzoek uit onder fietsers. Hierin onderzochten we bijvoorbeeld het verband tussen de aantrekkelijkheid van een route en de reistijdbeleving en routekeuze van fietsers.

Beleving stadscentrum Doesburg
Om de leefbaarheid, aantrekkelijkheid en bereikbaarheid van de binnenstad van Doesburg te behouden en te versterken, voerde Goudappel belevingsonderzoek uit. Bewoners, ondernemers en bezoekers vertelden hoe zij het autovrije deel van de binnenstad ervaren.

Team Beleids- en Gedragsonderzoek
Beleving is een van de drie pijlers van het team Beleids- en Gedragsonderzoek. Vanuit dit team stellen wij onze klanten in staat de juiste beslissingen te nemen door objectieve onderzoeksresultaten helder, toegankelijk en snel op tafel te leggen. Met een team dat bestaat uit gespecialiseerde onderzoekers en praktische toepassers, helpen wij met begrijpen, verklaren en beslissen.
Onze ISO20252-certificering voor marktonderzoek onderstreept de focus op kwaliteit en betrouwbaarheid in onze werkwijze. We beschikken bovendien over een schat aan referentiekennis, waarmee we onderzoeksresultaten van extra context kunnen voorzien door ze in perspectief te plaatsen.

Heeft u vragen over ons werkveld Beleving, neemt u dan contact op met Dirk van Amelsfort (via dvamelsfort@goudappel.nl of 06-15 90 30 24).

De andere twee pijlers van team Beleids- en Gedragsonderzoek zijn Monitoring & Evaluatie en Gedragsonderzoek en -advisering.